patapti

patapti
1 patàpti, patam̃pa, patãpo (pàtapė K; KlM36) intr. 1. R, , N, Š, 14, LVIII119, NdŽ, 1, Glv pasidaryti kuo, kokiam, pavirsti kuo: Kitoks tampu, patampu, pastoju, esmi R20, 25. Šaltyšiumi patapė . Tėvas užmokėjo už įstojimą pusę rublio, ir aš patapau studentu M.Katk. Prisiminė, kaip jis iš valakininko ūkininko viso dvaro savininku patapo A.Vien. Ana, kaip pono gaspadine patãpo, paliko, išdido J. Kožnas paukštis norėjo paukščių karaliu patàpti PP79. Ši rusų kalbos tarmė buvo patapusi Lietuvos valstybės kalba K.Būg. Su kokiu noru ir karštumu troško kas karts geresniais patapti M.Valanč. Ir užaugo sūnelis, patãpo kareivėliu JD678. O kad patapsiav svieto martelėms, tad nebdainiuosiav D59. Pavirtai, patapaĩ marelių žentelis JD1003. Kai dvarai susitvėrė, visi kumečiais patãpo Skr. Iš ubago ponu kai patam̃pa, tai vis nežino kaip nešteis Trgn. Ir laukai, ir kas ant jų yra, pilni kirmių pataps BB2Moz8,21. ^ Ar išeikis, ar numirkis – vis geru patàpsi Grg. Su kum sutapsi, toks ir pats patàpsi Krž. Kai lydimo ropelė jo burnelė patapė (pariebėjo) B567. Miške augo, miške lapavo, namo parejo – šventu patapo (kryžius) LTR(Krp). Pirma buvau jaunas, žalias, paskui patapiau kankaluotas; pakirto kumpis koją, kėlė vertė į pilį [žirniai žali, ankštys, pjautuvas ar dalgis, žmogus kėlė į žagą] B418. 2. prasidėti, stoti: Dabar kad patàps pagada, rugiai tuoj pjautini bus Skr. 3. patekti, pakliūti: Jau devintas metas, kaip ana patãpo čia už vyro, t. y. nuejo J. Sūnus į kaliūzę yra patãpęs už vagystę Sg. Paskui ji patãpo į baraką, į tą Vokietiją Skr. 4. išbūti, išgyventi: Tas ligonis ilgai nepatàps, t. y. negyvens J. Po vestuvių jis šešias savaites tepatãpo Skr. 5. NdŽ atitekti: Visa žemė patãpo Petruo Kltn. 6. pasidaryti nėščia, pastoti: Pati kaip patàps, t. y. pastos, juoba bus mylima J. ×7. žr. 1 tapti 8: Patãpo sušaukta Rsn. \ tapti; atitapti; įtapti; nutapti; patapti; pietapti; pritapti; sutapti; užtapti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • patapti — patàpti vksm. Su kuõ sutàpsi, tóks pàts patàpsi …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atitapti — 1 atitàpti intr., attàpti J, BŽ530, LVI203 atgauti sąmonę, atjėgti, atsivokti. tapti; atitapti; įtapti; nutapti; patapti; pietapti; pritapti; sutapti; užtapti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • karštumas — karštùmas sm. (2) Slnt → 1 karštas: 1. Gatvėje karštumas baisiausias rš. Kurgi negers gyvuliai tokiam karštume perdien Ds. Pačian karštuman pataikėm pirtin Ds. Dabar pats karštùmas Brsl. Karštùmo tai karštas [pienas] Pc. 2. Toks amžius – pats… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kelmas — sm. (3) 1. SD255, R, N, K, J apatinė medžio (ar kito augalo) kamieno dalis su šaknimis: Iškirto miškus, tik vieni kelmaĩ liko J.Jabl. Eina kelmų̃ raut Rd. Gal kelmus vartei, kad pavargęs sakais? Mrk. Čia reiks iškirst girią, išvežt medžius,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutapti — 1 nutàpti intr. 1. J, NdŽ, Vl nuvykti, nukakti: Ka kumet nutapsiu į Šates, i nupirksiu tebokos Šts. O kaip į Palangą, taip nutapti neturėjau losnų ašvienių P. 2. įtekėti: Radau [tą augalą] parakvijoj Skuodo ant kalnaliais upalių, nuotampančių į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patapimas — patapìmas sm. (2) KII349, NdŽ → 1 patapti 1. tapimas; patapimas; pritapimas; sutapimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pietapti — 1 pietàpti, pietam̃pa, pietãpo (piẽtapė) (ž.) intr. 1. žr. 1 pritapti 2: Pytãpęs buvo iš Šilalės vaikis Pj. 2. būti priskirtam, prijungtam: Po karo šis kraštas pỹtapė py Lietuvos Prk. 3. prijunkti: Aš jau nesu pytãpęs py to (nesu gydęsis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritapti — 1 pritàpti, pritam̃pa, pritãpo (prìtapė) K, Š 1. intr. NdŽ, DŽ1, Ggr, Lk, Vel, Pg, Ss, Alk atsirasti šalia, prisiartinti, prisigretinti, prisistatyti: Jojant į Elnio kalną, prie jų pritapo kažkoks nepažįstamas riteris su palydovais J.Balč. Lyg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • spitras — 1 spìtras, à adj. (4) 1. Sut, M, Jn, MitI391, LsB441, Š, Rtr, BŽ28,522, NdŽ, Rs, Gr, Kv, Skdv, Pln, Krtn, Šts, Tl, Akm neprimatantis, žlibas, trumparegis: Spìtras netoli mato J. Da nesu visai spitrà, da raides matau Erž. Vaje, toks dar jaunas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutapti — 1 sutàpti intr. Š, NdŽ 1. būti tokiam pat, vienodam, labai panašiam, turėti bendrumo, atitikti: Mūsų mintys sutam̃pa DŽ1. Čia vėl kalbos nesutam̃pa Smln. Trečiajame tome aprašytas Vasario gyvenimas tik viena kita aplinkybe sutampa su manuoju… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”